Omgang met onze medewerkers

Onze medewerkers zijn voor ons belangrijkste ‘bezit’. In Bosnië is op dit moment 1 op de 2 mensen werkeloos. Dit zorgt voor veel armoede terwijl de mensen wel graag willen werken. Door de oorlog is de bedrijvigheid echter gering en is de economie vastgelopen. Door de arbeidsintensieve productie van de frambozen kunnen wij relatief veel mensen een baan bieden. Het bieden van werk en inkomen brengt de vastgelopen economie weer op gang en geeft de mensen weer perspectief. Onze medewerkers zijn legaal in dienst en worden naar lokale maatstaven goed betaald. Wij betalen hun verzekering tegen werkeloosheid, ziekte en pensioen. Eénmaal per dag verzorgen wij een goede warme maaltijd. Bij ons werken veel vrouwen die door hun eigen inkomen hun positie in de maatschappij kunnen verbeteren.

 

Blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen! Schrijf u in!

Wij kweken de meest smaakvolle en mooie frambozen op een eerlijke en gezonde manier.